Kerkbalans 2019 – Margriet Doornbosch: “Kinderen hebben de toekomst.”

Margriet Doornbosch – de Frankrijker is remedial teacher en docent in het voortgezet onderwijs. Ze is als vrijwilligster zeer actief in de parochie. Zo is Margriet lectrice in Overschie en geeft ze vele jaren catechese om kinderen voor te bereiden op hun eerste heilige communie en het vormsel. Momenteel begeleidt ze de vormselgroep van de Bernadetteparochie.

“Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen het geloof meekrijgen en ermee bezig zijn. Zij hebben de toekomst”, zegt Margriet over de vormselvoorbereiding. Tijdens haar studie aan de katholieke pedagogische pabo leerde ze hoe je catechese geeft aan kinderen. “Je merkt dat jonge mensen, ook jonge gezinnen, gelovig zijn en op zoek zijn naar spiritualiteit. Met de vormelingen ga ik wel in discussie over het geloof en vertel hen dat ik ook twijfels had als puber. Dat vinden ze interessant. Het is leuk om met de vormelingen aan de slag te zijn en hen te helpen op hun pad naar volwassenheid.”

Van twijfel naar geloof

Ondanks de twijfels die Margriet als puber had, bleef ze naar de kerk gaan. Door een bijzonder moment met haar opa zette ze een belangrijke stap in haar geloofsleven. “Ik zag de Bijbel lange tijd als een leuk geschiedenisboek. Maar toen ik aan het sterfbed van mijn opa stond, kwam daar verandering in. Mijn opa was een zeer gelovig mens en vertelde me dat hij visioenen zag. Toen dacht ik: ‘Ja opa, als jij dat zegt, dan moet er meer zijn tussen hemel en aarde.’”

In diezelfde periode ging Margriet studeren en kreeg catecheselessen: “Daardoor ging ik me in het geloof verdiepen. Ik merkte dat dit het pad was dat ik wilde bewandelen in mijn leven: met God christen zijn in deze wereld. En dat wil ik ook aan anderen overdragen.”

Ik geloof…

“Geloven is mijn driedimensionale leven. Als ik het niet zou hebben, dan zou mijn leven tweedimensionaal zijn: alleen het platte vlak. Geloof geeft inspiratie om op een bepaalde manier mens te zijn: om te leven volgens de normen en waarden van Christus. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dat probeer ik wel. En ik voel ook Zijn hulp, bijvoorbeeld als ik iets moeilijks moet doen. Dat helpt me om door te blijven gaan met mijn werk binnen en buiten de kerk.”

Bouw aan je kerk

Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar ‘Bouw aan je kerk’. Margriet: “Het leuke van dat thema is: bouw aan je kerk en we gaan een nieuwe kerk bouwen. Voor mij gaat dat vooral over bouwen aan de geloofsgemeenschap en mensen erbij betrekken.”

Dat laatste houdt Margriet erg bezig: Hoe betrek je nieuwe mensen bij de kerk? “Hoe denken zij over spiritualiteit? En hoe willen ze dat beleven? Een nieuw kerkgebouw biedt kansen om anderen bij de geloofsgemeenschap te betrekken. Dat is denk ik bouwen aan de kerk.”

“Dat huidige kerkgebouwen moeten sluiten is natuurlijk jammer. Ik woon vanaf m’n vierde in Overschie en heb altijd aan de Baumannlaan gekerkt. Maar mijn geloof uiten en Christus ontmoeten kan ik in elk kerkgebouw. Dan maakt het zelfs niet uit waar in de wereld ik ben. Als ik naar de kerk ga ben ik daar als christen om mijn geloof te belijden.”

Hoop voor de toekomst

“Wat ik hoop voor de toekomst is dat we jonge gezinnen met kinderen en jonge mensen kunnen inspireren om zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap en zich ervoor in willen zetten. Daarvoor is het denk ik belangrijk om bij te dragen aan de actie Kerkbalans: als je de geloofsgemeenschap in stand wilt houden en wilt uitbouwen, is er geld nodig. Dus geef alsjeblieft. Daarmee kunnen we de gemeenschap extra leven inblazen en zoeken naar wegen om nieuwe mensen bij de kerk te betrekken.”

Om het werk van Margriet en de andere vrijwilligers in de Bernadetteparochie voort te kunnen zetten, zijn financiële middelen nodig. Wilt u ons steunen? Uw gift is van harte welkom. Klik hier voor meer informatie.