Kerkbalans 2019 – Pastoraal team: “Kerkbalans is de brandstof om in beweging te blijven”

Met de plannen voor een nieuw kerkgebouw in Schiebroek en een vierlocatie in Overschie, mogen de veranderingen die in de Bernadetteparochie op stapel staan wel een metamorfose genoemd worden. In de context van de kerk zou het woord ‘herschepping’ misschien nog passender zijn. Hoe het ook zij: het is spannend om een vertrouwde situatie los te laten. Daartegenover lonken nieuwe kansen en mogelijkheden om de geloofsgemeenschap te versterken en uit te bouwen in de toekomst. Onderhand gaat het dagelijks werk in de parochie gewoon door.

“Ik vergelijk het wel eens met station Utrecht”, zegt pastor Chris Bergs als hij vertelt over de veranderingen in de parochie. “Als ik bij het station ben, kijk ik graag naar al die sporen en wissels. Als er een trein aankomt, denk ik te weten naar welk perron hij gaat. Toch slaat de trein vaak plotseling af en gaat een heel andere kant uit. Maar uiteindelijk komt het veilig op een perron aan en stappen mensen in en uit. Met de kerk is het ook zo: je weet niet altijd hoe het loopt, maar uiteindelijk komen de mensen veilig thuis.”

Vuurtjes en spirit

De pastor begrijpt goed dat het voor sommige parochianen een moeilijk proces is: “Ze zijn soms uit het veld geslagen en worden er boos en bitter van. Dat is logisch. Het doet wat met je als er een brief achter in de kerk ligt dat het gebouw dicht moet.”

Pastoraal werker Gerda Martens merkt dat er wat vuurtjes branden: “Maar daaruit blijkt ook de spirit die er is om het werk in de kerk draaiende te houden. Dat zo veel vrijwilligers zich voor de geloofsgemeenschap inzetten is een gave. We willen graag een luisterend oor bieden, en iedereen laten meedenken en participeren om samen kerk te zijn en te blijven op weg naar het nieuwe kerkgebouw.”

Blijven ontmoeten

Elkaar blijven ontmoeten is volgens pastor Bergs van belang om samen kerk te zijn in de overgangsfase: “Elkaar blijven ontmoeten en samenkomen: liturgisch, diaconaal en catechetisch. Je mag elkaar best kritisch bevragen. Maar altijd met respect vragen en luisteren. Daar gaat een kracht van uit. Dat is kerk-zijn.”

Hoe kan het geloof ons daarbij helpen? Pastor Bergs: “Licht, licht, licht. Dat zegt de profeet Jesaja ook. Ga maar op de berg staan en kijken. Uiteindelijk zal het licht weer dagen, daar ben ik van overtuigd. Initiatieven en nieuwe kansen kunnen lichtpuntjes zijn. Maar die moet je wel gelovig durven zien. We hebben met elkaar hetzelfde probleem, ieders kerkgebouw gaat dicht, maar durf je ook lichtpuntjes te zien? Zie je de geest van God die mensen raakt en in beweging zet?”

Gerda Martens: “Het nieuwe kerkgebouw dat ze hier willen realiseren is een garantie naar de toekomst toe: een energie- en kostenneutraal gebouw. Zo kan de kerk hier blijven bestaan, ook voor de volgende generaties. Want het geloof blijven we samen doorgeven. Dat doen we al 2000 jaar.”

Bouwen aan je kerk

Januari is de start van de actie Kerkbalans. Bergs: “Geven in vertrouwen dat die trein straks bij het juiste perron aankomt. Alles kost geld. Kerkbalans is de nodige brandstof om als kerk in beweging te blijven. Als je de kinderen over tien jaar nog catechese wilt geven in dit deel van Rotterdam, dan heb je daar mensen voor nodig én een dak boven je hoofd. Dus geef voor de actie Kerkbalans!”

Om het werk van pastor Chris Bergs, pastoraal werker Gerda Martens en de vrijwilligers in de Bernadetteparochie voort te kunnen zetten, zijn financiële middelen nodig. Wilt u ons steunen? Uw gift is van harte welkom. Klik hier voor meer informatie.