Vastenactie 2019: vrouwen en watermanagement in Masasi

Dit jaar steunt Vastenactie verschillende projecten die schoon water dichterbij mensen moeten brengen. De parochies van Rotterdam Rechter Maasoever gaan de mensen in Masisi in Congo steunen bij hun actie om latrines te bouwen en de watervoorziening te verbeteren.

Minder ziektes

Tamara moet haar drinkwater halen uit een drinkplaats bij een naburig dorp. Daar komen ook de herders met hun koeien, waardoor het water vervuild raakt door uitwerpselen van de beesten. Van tijd tot tijd hebben de kinderen van haar diarree door het drinken van vervuild water. Dan moet Tamara oppassen dat ze niet ondervoed raken. Ze heeft gehoord dat in andere dorpen kinderen dysenterie hebben gekregen. Sommigen zijn eraan dood gegaan.

Tamara heeft zich zelf opgegeven voor het water comité. Ze wil graag leren hoe je samen met anderen kunt zorgen dat het bij de nieuwe put schoon blijft en dat kinderen leren over hygiëne. Dan zullen er minder ziektes in het dorp zijn. Dat is wat schoner water en betere hygiëne kunnen veranderen.

Actie van de H. Bernadette 

U kunt vanaf Aswoensdag t/m Pasen uw financiële bijdrage leveren in de extra collectes aan het eind van de vieringen in het weekend of door overmaking van uw gift op rekeningnummer NL27 INGB 0003901456 tnv Par.Missie Comité, Rotterdam.

In het kader van de Vastenactie verkopen we na de vieringen in Hillegersberg/Schiebroek kleine zakjes eitjes voor 1 euro. De opbrengst is volledig voor de actie voor schoon water in de landen waar dat ontbreekt. Dank voor uw bijdrage!

De MOV-groep