Goede Vrijdag: Kruisweg over begraafplaats Laurentius

Op Goede Vrijdag herdenken wij het moment dat Jezus stierf. De laatste uren voor zijn dood worden verbeeld in de kruiswegstaties. In de Kruisweg van Christus kan ieder de spiegel zien van zijn eigen leven of dat van een dierbare overledene, met vallen en opstaan, met momenten van verlies en verdriet.

Verdeeld over de RK begraafplaats Laurentius, hangen of staan op Goede Vrijdag veertien kruiswegstaties van Jan Toorop. Het zijn reproducties op ware grootte van de originelen die hij in 1917 schilderde voor de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek.

Samen willen we te midden van onze dierbare overledenen een processie lopen en bidden in het Portugees, Engels, Afrikaans, Surinaams en Nederlands. Tussen de staties zullen liederen worden gezongen en dansen uitgevoerd van verschillende culturen en in de diverse talen. Tijdens de processie dragen we een groot kruis met ons mee.

Iedereen kan aan deze processie op vrijdag 19 april 2019 deelnemen en we nodigen de deelnemers uit om van thuis een kruis mee te brengen. We denken aan het kruis dat:

  • op – op de baar van uw geliefde heeft gelegen;
  • u heeft ontvangen, toen uw huis werd ingezegend;
  • u hebt gekocht op een rommelmarkt, omdat het u aansprak
  • u herinnert aan uw eerste communie.

Ongetwijfeld is aan ieder meegebracht kruis een verhaal verbonden. Tijdens de Kruisweg dragen we de kruisen met ons mee en steken ze omhoog bij de gezangen over het lijden van Jezus. Aan het einde van de Kruisweg worden alle kruisen gezegend. Zo verbinden we het Kruis dat ons herinnert aan Jezus’ leven, sterven en verrijzenis, met ons eigen leven, met het sterven van onze dierbaren en met ons geloof in de Verrijzenis.

De Kruisweg eindigt met een gebed in de begraafplaatskapel Heilige Maria der Engelen. Alle aanwezigen worden uitgenodigd om daar een lichtje aan te steken.

Voorafgaand aan deze bijzondere Kruisweg heten wij u vanaf 16.00 uur van harte welkom in de aula van begraafplaats Sint- Laurentius voor een kopje koffie of thee zodat we de mogelijkheid hebben om elkaar reeds te ontmoeten. Rond 17.00 uur zullen we met z’n allen naar de kapel gaan. Ook na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting met een kopje koffie of thee.