De weg van Onze Heer in 14 kruiswegstaties

Al in de veertiende eeuw pelgrimeerden christenen  naar de plaatsen waar Jezus’ lijden zich had afgespeeld. De plaatsen werden gemarkeerd met stenen en inscripties. De devotie van de kruisweg kwam in de verdere middeleeuwen tot verdere bloei. Na de terugkeer uit het heilig land maakten pelgrims soms in hun eigen regio een gebedsplek om Jezus’ kruisweg te gedenken bij een kerk of klooster. Iedere episode wordt ‘statie’ genoemd, van het Latijnse woord ‘statio’ (halteplaats). De kruisweg bestaat meestal uit veertien staties. Soms is er een vijftiende staties vanwege de verrijzenis.

Ter gelegenheid van de Goede Week heeft het bisdom Rotterdam speciale kaarten laten maken waarop de 14 staties staan weergegeven. Afgebeeld zijn de staties uit de Rotterdamse Liduinakerk die voor velen van ons erg vertrouwd zijn. En een van de staties is ook afgebeeld op het spandoek in de tuin van de pastorie.

De kaarten met daarop een ook een gebed voor Goede Vrijdag kunnen worden meegenomen vanaf de leestafels in onze kerken. U bent van harte welkom bij de vieringen in de Goede Week en Pasen.