Pastoraal werker Gerda Martens verlaat bernadette-parochie

Pastoraal werker Gerda Martens, werkzaam voor de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever, maar opererend vanuit de Bernadetteparochie, heeft per 1 juli een benoeming aanvaard bij de Sint-Christoffel-parochie. Mevrouw Martens was vanaf november 2010 actief in onze parochie, aanvankelijk voor de parochie De Vier Evangelisten.

Twee nieuwe pastoraal medewerkers zullen het team komen versterken.

De Bernadette-parochie is Gerda Martens veel dank verschuldigd voor haar inzet voor de pastorale zorg in de afgelopen jaren, waarin nooit tevergeefs een beroep op haar mocht worden gedaan. Het parochiebestuur wenst haar veel succes. Er zal nog op passende wijze afscheid van haar worden genomen.