Toestand Oase en parochiecentrum verslechteren snel: snelle verhuizing noodzakelijk

De verwarmingsketel van de Oase en het parochiecentrum, inclusief de Piet Roest zaal, bleek vorige week niet meer te repareren. Dat noodzaakte het bestuur om het parochiesecretariaat snel te verhuizen: op zaterdag 14 december is het hoogst noodzakelijke overgegaan naar de Liduinapastorie. Geluk bij een ongeluk is dat deze pastorie vrijwel klaar was, de verhuizing daar naartoe stond eigenlijk voor januari volgend jaar op de planning.

Het adres van het secretariaat is: Burgemeester Le Fevre de Montignylaan 19, 3055 LA Rotterdam.  Openingstijden, emailadres en telefoonnummers zijn ongewijzigd.

Medio januari zullen we de rest van de spullen vanuit het oude parochiesecretariaat gaan verhuizen naar Hillegersberg. We gaan onze parochianen dan vragen om een handje te helpen.

Naast de problemen met de verwarming is ook het dak van het parochiecentrum op meerdere plaatsen lek en repareren is niet meer mogelijk. Het parochiebestuur heeft afgelopen dinsdag dan ook moeten besluiten om alle activiteiten in de Oase snel naar Hillegersberg te verplaatsen.

Dit betekent dat vanaf 1 januari alle vergaderingen zullen plaatsvinden op de Liduinalocatie.

Tevens is besloten dat de zondagse vieringen in de Verrijzenis zullen worden voortgezet tot in maart 2020. De kachel brandt gelukkig nog wel in de kerkzaal, maar het niet meer beschikbaar zijn van de Oase is dan toch onhandig. Bovendien is het goed naar een concrete einddatum te werken. Er wordt nu gezocht naar een datum in maart om het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken. Er zal begin 2020 ook meer duidelijk worden over de vervoersmogelijkheden van Schiebroek naar Hillegersberg. Vanuit de pastoraatsgroep vinden besprekingen plaats hoe we met elkaar en voor elkaar alles organisatorisch goed kunnen laten landen in de Liduinakerk.

Wij wensen u alvast een Zalige Kerstfeest en hopen u te ontmoeten bij de kerstvieringen in onze kerken in Overschie, Schiebroek of Hillegersberg en uiteraard tot de nieuwjaarsreceptie!

Het parochiebestuur.