Nadere berichtgeving over impact van het corona-virus op onze parochie

[update van 7 mei 08:15]

Gisteren heeft onze regering versoepelingen aangekondigd van de nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Wat daarvan precies de consequenties voor publieke vieringen en andere activiteiten in de parochie zal zijn moet nog worden besloten, nadat ook het bisdom nieuwe richtlijnen heeft afgegeven. We hopen daar volgende week meer informatie over te kunnen geven.

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, zijn in ieder geval tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Dit is conform het besluit van de Nederlandse bisschoppen.

De maatregelen betekenen dat het Vormsel voor dit jaar is afgelast. De voorbereiding heeft vanwege de corona-maatregelen nauwelijks plaats kunnen vinden. Voorlopig staat de Eerste Heilige Communie in juni  nog wel op de agenda. Hier is de voorbereiding al eerder gestart.

Ook alle andere bijeenkomsten, koorrepetities en vergaderingen van de parochie worden tot nader orde afgelast.

Via de Nederlandse Publieke Omroep zullen er vieringen op televisie te zien zijn. Voor de mensen die gebruik maken van internet zullen er bovendien vanuit ons Bisdom en de parochiefederatie paasvieringen te zien zijn. Bovendien zijn er vanaf 18 april vieringen vanuit de Liduinakerk te zien via Youtube. U bekijkt de rechtstreekse uitzendingen en de eerder opgenomen video’s hier.

Pastorale zorg blijft ook in deze periode voor hen die dat nodig hebben. Is dat het geval, neem dan contact op met het parochiesecretariaat. Mocht u daar behoefte aan hebben dan is een bezoek van een pastor thuis mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor een ziekenzalving.

Voor de mensen die daar behoefte aan hebben zullen de Mariakapellen van de Petrus’ banden kerk in Overschie, de Verrijzeniskerk in Schiebroek en de Liduinakerk in Hillegersberg regelmatig geopend zijn.

Het bestuur van de Bernadette-parochie houdt u via de weekbrief, de website bernadetterotterdam.nl en het telefoonnummer 010-418.1041 op de hoogte van de gevolgen van deze maatregelen op onze vieringen en andere activiteiten.