Nadere berichtgeving over impact van het corona-virus op onze parochie

[update van 1 april 21:00]

Zoals wij u eerder al hebben gemeld hebben de Nederlandse bisschoppen alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Dat betekent als vanzelf dat ook de vieringen in de Goede week, die komende zondag met Palmpasen begint, geen doorgang kunnen vinden. U leest op deze website hoe wij in de Bernadetteparochie toch zoveel als nu mogelijk is, stilstaan bij dit hoogfeest.

De maatregelen betekenen dat het Vormsel voor dit jaar is afgelast. De voorbereiding heeft vanwege de corona-maatregelen nauwelijks plaats kunnen vinden. Voorlopig staat de Eerste Heilige Communie in juni  nog wel op de agenda. Hier is de voorbereiding al eerder gestart.

Ook alle andere bijeenkomsten, koorrepetities en vergaderingen van de parochie worden tot nader orde afgelast.

De maatregelen zorgen er voor dat we dit jaar geen Goede week en Pasen kunnen vieren op de manier zoals u dat gewend bent. Ook de paasviering voor het seniorencontact gaat dit jaar niet door. Via de Nederlandse Publieke Omroep zullen er vieringen op televisie te zien zijn. Voor de mensen die gebruik maken van internet zullen er bovendien vanuit ons Bisdom en de parochiefederatie paasvieringen te zien zijn.

Onze moderator, monseigneur Van den Hende, zal waarschijnlijk voorgaan in besloten vieringen op Witte Donderdag, Goede vrijdag en in de Paaswake. Deze vieringen in de Eendrachtskapel zullen via internet te zien zijn. In de weekbrief van volgende week zullen we u laten weten hoe u deze vieringen kunt bekijken.

Voor de mensen die televisie- of internetvieringen willen meevieren liggen er pakketjes met missaaltjes klaar in/bij de Mariakapellen in de Petrus’ banden en de Liduinakerk.

Toch is er ook in de Goede Week ook een viering in onze parochie: op Goede Vrijdag zal om drie uur ’s middags de Kruiswegstatie worden gelopen. Deze besloten viering zal worden gestreamd via internet, zodat ook de andere parochianen er op een bepaalde manier toch bij kunnen zijn.

Pastorale zorg blijft ook in deze periode voor hen die dat nodig hebben. Is dat het geval, neem dan contact op met het parochiesecretariaat. Mocht u daar behoefte aan hebben dan is een bezoek van een pastor thuis mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor een ziekenzalving. Vanaf 17 maart is elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur een pastor aanwezig in de pastorie voor laagdrempelige pastorale zorg. U bent van harte welkom, zonder afspraak.

Voor de mensen die daar behoefte aan hebben zullen de Mariakapellen van de Petrus’ banden kerk in Overschie en de Liduinakerk in Hillegersberg regelmatig geopend zijn.

Het bestuur van de Bernadette-parochie houdt u via de weekbrief, de website bernadetterotterdam.nl en het telefoonnummer 010-418.1041 op de hoogte van de gevolgen van deze maatregelen op onze vieringen en andere activiteiten.