Pastorale zorg beschikbaar, Mariakapellen geopend

Voor de mensen die daar behoefte aan hebben zal de Mariakapel van de Liduinakerk deze periode elke maandag en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur geopend zijn. Het is zo mogelijk om, speciaal in deze bijzondere tijd van dreiging van het Corona-virus, voor parochianen en passanten om daar een kaarsje aan te steken.

Pastorale zorg blijft beschikbaar, ook in deze periode, voor hen die dat nodig hebben. Is dat het geval, neem dan contact op met het parochiesecretariaat van de Bernadette-parochie. Vanaf 17 maart is elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur een pastor aanwezig in de pastorie voor laagdrempelige pastorale zorg. U bent van harte welkom, zonder afspraak.

Ook in de Petrus’Banden kerk in Overschie is het mogelijk een kaarsje op te steken: dat kan op de donderdagen tussen 10.00 en 14.00 uur.

Het bestuur van de Bernadette-parochie houdt u via de weekbrief, deze website en het telefoonnummer 010-418.1041 op de hoogte van de gevolgen van deze maatregelen op onze vieringen en andere activiteiten.