Roepingen staan centraal in volgende internetviering

Op de vierde zondag van Pasen, 3 mei, viert de Kerk Roepingenzondag. ‘Je
komt als geroepen’ staat op de poster, de gebedskaart en het gebedenboekje
die ook zijn te downloaden via de website van het bisdom Rotterdam.

Roepingenzondag zal ook centraal staan in de zaterdagavondviering op 2 mei die via internet te zien is. Daarin gaat onze moderator Mgr. Van den Hende weer voor in de Eucharistieviering. U kunt deze viering, die om 19.00 uur begint, bekijken via deze pagina.

Gecollecteerd wordt er ook in het kader van roepingenzondag. Klikt u op de handjes boven de video (of hier op deze pagina), dan kunt u daaraan meedoen. Geef onder ‘project’ aan dat het om ‘roepingenzondag’gaat.

Mgr Van den Hende tijdens de online viering op zaterdag 2 mei

Overigens staat de viering van zaterdag vanaf nu al vooraf aangekondigd op de pagina ‘Bernadette op Youtube.’ U kunt zich ook via Youtube abonneren: in dat geval krijgt u vanzelf een berichtje wanneer er weer een livestream wordt gestart.

Het is de bedoeling dat er op zaterdagavond online gevierd blijft worden in de Liduinakerk tot zolang de corona-maatregelen publieke vieringen onmogelijk maken. U kunt hiervoor uw misintenties doorgeven op de gebruikelijke manier: deze worden dan tijdens de zaterdagavondviering gelezen.