Laatste zaterdagavondviering corona-periode

Zaterdag is de laatste zaterdagavondviering uit de Corona-periode in de Liduinakerk. Plebaan Michel Hagen gaat voor in een viering die voor een beperkt aantal parochianen toegankelijk is. U kunt er bij zijn, mits u niet ziek bent, schrijf u in via de website of via een parochiesecretariaat.

Deze viering is ook te volgen via de website van de Bernadette-parochie. Deze webstreams worden ook na dit weekend doorgezet, maar dan in een eenvoudiger vorm.

Zondagochtend om 11.00 uur vindt er een viering plaats in de kerk Petrus’ banden. Dit nadat een eerdere proefviering door de week goed is verlopen. Omdat we verwachten dat er minder mensen zullen komen dan dat er beschikbare plaatsen zijn (43), is registreren niet nodig.

Vanaf volgende week, in de eerste week van juli, worden de reguliere vieringen hervat. Dat betekent dat naast de zaterdagavondviering in de Liduinakerk (19.00 uur) er op zondag vieringen zijn de de Liduinakerk om 9.30 uur en de kerk Petrus’ Banden om 11.00 uur. U leest hierover volgende week meer op deze website.

Wel hebben we nog dringend behoefte voor de Liduinalocatie aan mensen die willen acteren als toezichthouder: zij zorgen er voor dat de corona-maatregelen goed worden uitgevoerd. Dat geldt voor zowel de zaterdag als de zondag, zodat er een rooster gemaakt kan worden en het aantal vieringen per vrijwilliger beperkt kan worden. Helpt u mee? Neem contact op.