Welkom terug in de Liduinakerk!

Na maanden zonder publieke vieringen zijn we blij weer een aantal mensen te kunnen verwelkomen.  De maatregelen opgelegd vanuit de overheid en het bisdom zorgen er voor dat een aantal zaken anders gaan dan u gewend was. Hier lichten we de belangrijkste zaken toe voor de Liduinakerk. In de kerk Petrus’ Banden zijn de regels een beetje anders.

Reserveren

Hoewel het aantal kerkgangers is gelimiteerd (ca. 70) , hoeft u geen plaats te reserveren. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de toezichthouder u vragen niet de kerk binnen te gaan omdat het maximale aantal mensen is bereikt. Voor heel speciale vieringen kan wel een reservering noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan de Eerste Heilige Communie. Wel registeren we de naam en het telefoonnumer van kerkgangers: mocht er iemand besmet raken dan kunnen de kerkgangers die met hem of haar in contact zijn geweest gewaarschuwd worden. Net als in de horeca is registratie vrijwillig.

Heeft u een gezondheidsklacht die wijst op Corona, dan mag u niet deelnemen.

Binnenkomst

U betreedt de Liduinakerk via de hoofdingang. Bij binnenkomt wordt u welkom geheten door een speciale toezichthouder. U dient aanwijzingen van deze toezichthouder op te volgen.

U betreedt de kerkzaal alleen via het middenpad. U kunt alleen plaatsnemen in het linker- of rechtermiddenschip en in de banken die haaks op het priesterkoor staan. Dus niet in de zijbanken. Dit in verband met de looproutes.

Een deel van de banken is afgezet, daar mag u niet zitten. Kiest u een bank, schuif dan zoveel mogelijk door naar het zijpad. U houdt daarbij de aangegeven zitplaatsen in acht. Bent u  met huisgenoten dan mag u dichter bij elkaar zitten. Schuift een niet-huisgenoot aan in dezelfde bank, houdt dan één vak afstand. De vakken zijn aangegeven op de banken.

Tijdens de viering

Tijdens de viering wordt er niet gezongen door een koor of door de kerkgangers zelf.  

Maakt u een kruisteken, raak dan uw voorhoofd niet aan.

U wordt dringend verzocht het toilet alleen in zeer dringende gevallen te gebruiken. Ga bij voorkeur vooraf thuis naar toilet.

Uitreiken van de H. Communie

Eerst gaan de mensen in het linker middenschip ter communie, bank voor bank. U verlaat de bank aan de zijde van het kleine gangpad en loopt naar voren, waarbij anderhalve meter afstand houdt van degene die voor u gaat. Voor het priesterkoor desinfecteert u eerst uw handen.  Daarna loopt u naar het veiligheidscherm en steekt uw handen onder het scherm door. U ontvangt dan de H. Communie die u wordt aangereikt met een pincet.

Als iedereen is geweest, gaan het linker zijschip,  het rechter middenschip en het rechter zijschip op dezelfde manier ter communie.

Let op: u kunt niet de communie op de tong ontvangen. Wilt u de communie niet aanraken maak dan gebruik van een zogenaamde corporale: een witte zakdoek die u op uw hand legt. Ook losse kruimels dienen gegeten te worden, de corporale wordt na gebruik gewassen.

Helaas is het niet mogelijk om de communie uit te reiken in de bank, zoals niet-mobiele kerkgangers gewoon zijn.

Na de viering

Na de viering verlaat u de kerk met in achtname van de anderhalve meter afstand. U kunt deelnemen aan de collecte door gebruik te maken van de collectebus achter in de kerk, tijdens de viering is er geen collecte.

Mariakapel

Wilt u voor of na de viering een kaarsje opsteken bij Maria, maak dan gebruik van de zijdeur. Het hek tussen de kapel en de kerk is gesloten. U mag slechts met twee personen tegelijk de kapel betreden.

Internetstream

De vieringen op zowel zaterdag als zondag worden via internet uitgezonden en zijn te bekijken via de website. Dat betekent dat u als kerkganger in beeld kunt komen.