Zaterdag weer online viering, tevens testviering

Zaterdag 13 juni is voor ons een spannende dag. Voor het eerst in drie maanden zullen er weer mensen bij een zaterdagviering in de Liduinakerk zijn. Om de corona-maatregelen die we hebben getroffen in de kerk uit te proberen, hebben we een aantal mensen gevraagd om er op zaterdagavond bij te zijn. Zo kunnen we vaststellen of we klaar zijn voor het ontvangen van kerkgangers of dat maatregelen aangepast moeten worden.

We hebben er voor gekozen vooral de pastoraatsgroep, lectoren en kosters uit te nodigen, op die manier raken zij ook vertrouwd met de maatregelen. En we kunnen deze nog bijstellen op basis van de ervaring die we op doen. Zo willen we er voor zorgen dat we begin juli gereed zijn voor het ontvangen van maximaal 100 kerkgangers.

Indien de viering van zaterdagavond naar tevredenheid verloopt is er op de vieringen van 20 en 27 juni ruimte voor parochianen. U moet voor die vieringen dan een plaats reserveren, omdat we maar een beperkt aantal mensen mogen toelaten. Hoe dat werkt leest u leest  in de weekbrief en volgende week op de website van de parochie. Daar leest u dan ook over de maatregelen die we hebben moeten treffen, zoals het ontsmetten van handen, het gebruiken van speciale looproutes en de manier waarop het uitreiken van de communie gaat verlopen.  

Komende zaterdag gaat mgr. Van den Hende voor in een viering die, net als de komende vieringen op zaterdagavond, wordt gestreamd via onze website. Zo kunnen we toch samen vieren.