Welkom terug in de kerk Petrus’ Banden

Na maanden zonder publieke vieringen zijn we blij weer een aantal mensen te kunnen verwelkomen. De maatregelen opgelegd vanuit de overheid en het bisdom zorgen er voor dat een aantal zaken anders gaan dan u gewend was. Hier lichten we de belangrijkste zaken toe voor de Kerk Petrus’ banden. In de Liduinakerk zijn de regels een beetje anders.

Reserveren

Hoewel het aantal kerkgangers is gelimiteerd (40) , hoeft u geen plaats te reserveren. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de toezichthouder u vragen niet de kerk binnen te gaan omdat het maximale aantal mensen is bereikt. Voor heel speciale vieringen kan wel een reservering noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan de Eerste Heilige Communie. Wel registeren we de naam en het telefoonnumer van kerkgangers: mocht er iemand besmet raken dan kunnen de kerkgangers die met hem of haar in contact zijn geweest gewaarschuwd worden. Net als in de horeca is registratie vrijwillig.

Heeft u een gezondheidsklacht die wijst op Corona, dan mag u niet deelnemen.

Binnenkomst

Doordat er 1,5 meter gehouden moet worden van elkaar kunnen wij niet meer dan 40 kerkgangers toelaten.

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door de toezichthouder. U dient aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen. U reinigt uw handen met desinfectiemiddel dat voor u klaarstaat.

U betreedt de kerkzaal via het middenpad. U kunt alleen plaatsnemen op de aan u toegewezen plaats.

Bent u  met huisgenoten dan mag u dichter bij elkaar zitten; u mag de stoel uit dezelfde rij aanschuiven. Schuift een niet-huisgenoot aan in dezelfde rij, houdt dan 1,5 m  afstand.

Tijdens de viering

Tijdens de viering wordt er niet gezongen door een koor of door de kerkgangers zelf.  

Maakt u een kruisteken, raak dan uw voorhoofd niet aan.

Bij de Vredeswens worden geen handen geschud.

De collecte wordt niet tijdens de offerande gehouden; de collecteschaal/-bus staat klaar bij de uitgang van de kerk, zodat u bij het verlaten van de kerk uw financiële bijdrage kunt leveren.

U wordt dringend verzocht het toilet alleen in zeer dringende gevallen te gebruiken. Ga bij voorkeur vooraf thuis naar toilet.

Uitreiken van de H. Communie

U dient de aanwijzingen van de koster/toezichthouder op te volgen:

  • U gaat ter communie van de eerste plaats uiterst  rechtsvoor in de kerk dan lopen de aanwezigen van de gehele eerste rij naar het uiterste rechterpad – uiteraard met inachtneming van de 1,5 m afstand-.
  • Dan voor de communiebank langs naar het midden naar de standaard met desinfectiemiddel; u desinfecteert eerst uw handen.
  • U gaat voor het veiligheidsschermscherm staan en steekt uw handen onder het scherm door. U ontvangt dan de H. Communie die u wordt aangereikt met een pincet.
  • U gaat via het uiterst linkerpad terug naar uw rij en naar uw plaats.
  • De andere rijen volgen op dezelfde wijze; steeds met inachtneming van de 1,5 m afstand

Let op: u kunt niet de communie op de tong ontvangen. Ook is het niet mogelijk om de zegen te ontvangen Kunt u of wilt u niet de communie ontvangen, ga dan, nadat u de mensen in uw bank hebt doorgelaten, weer terug naar uw plaats en ga daar zitten.

Wilt u de communie niet aanraken maak dan gebruik van een zogenaamde corporale: een witte zakdoek die u op uw hand legt. Ook losse kruimels dienen gegeten te worden, de corporale wordt na gebruik gewassen.

Helaas is het niet mogelijk om de communie uit te reiken in de bank, zoals niet-mobiele kerkgangers gewoon zijn.

Mariakapel

Indien men bij binnenkomst een kaarsje wenst op te steken in de Mariakapel kan dit met niet meer dan één persoon tegelijk in de ruimte bij de kapel; deze ruimte via zijdeur(tussengang) verlaten en via de hoofdingang weer naar binnen te komen en opnieuw uw handen desinfecteren

Indien men na de viering een kaarsje wenst op te steken in de Mariakapel kan dit met niet meer dan één persoon tegelijk in de ruimte bij de kapel; deze ruimte via zijdeur(tussengang) verlaten.