Reserveren voor weekendvieringen is weer nodig

Helaas is het weer nodig om te reserveren voor de vieringen op zaterdag en zondag, en dat geldt voor zowel de Liduinakerk als de kerk Petrus’ Banden. Dat kan op de manier die u van de afgelopen zomer gewend was: via de website. Klik daarvoor in de agenda op de viering die u wilt bijwonen. Voor elke aanwezige geldt dat de naam opgegeven dient te worden.

Reserveer op tijd. Voor de Liduinakerk is het na de vrijdagmiddag niet langer mogelijk te reserveren voor de weekendviering van dat weekend. Voor de kerk Petrus’ banden is dat al op donderdagochtend. U kunt op bonnefooi komen, maar helaas loopt u dan wel het risico dat we u geen toegang kunnen geven wanneer er al meer dan dertig reserveringen zijn. 

In alle gevallen geldt: u mag niet deelnemen aan de vieringen als u één of meerdere verschijnselen hebt  die passen bij de ziekte Corona. Ook als u, of een huisgenoot, positief bent getest mag u vanzelfsprekend de viering niet bijwonen. 

In lijn met het advies van de overheid geldt dat het dragen van een mond- en neusmasker wordt geadviseerd, in het bijzonder bij het betreden en verlaten van de kerk. Uiteraard draagt u geen masker tijdens het uitreiken van de communie, daar zijn andere voorzorgsmaatregelen getroffen.

De vieringen in de Liduinakerk zijn ook via internet (en zonder reservering vooraf) te volgen.