Vergaderkalender pastoraatsgroep bekend

De momenten waarop de pastoraatsgroep in de eerste helft van 2021 bij elkaar komt is inmiddels bekend. De vergaderdata zijn als volgt:

2 februari 2021 20.00 uur
2 maart 2021 20.00 uur
6 april 2021 20.00 uur
17 mei 2021 20.00 uur
8 juni 2021 20.00 uur
6 juli 2021 20.00 uur

Indien u een onderwerp heeft voor de agenda bent u welkom om dit onderwerp in de brengen via de pastoraatsgroep.