Geen nieuwjaarsbijeenkomst, maar wel een Zalig Nieuwjaar!

2020 is alweer voorbij, 2021 is begonnen. Onze hoop dat 2021 anders zou beginnen dan 2020 zou eindigen is helaas geen waarheid geworden. Na een Kerstfeest dat vanwege alle corona maatregelen nogal anders was dan anders, starten we ook in dit nieuwe jaar nog met vieringen met een gelimiteerd aantal kerkgangers en andere veiligheidsmaatregelen om het Covid-19 virus buiten de deur te houden. Tevens staan andere parochiële activiteiten waar normaliter meerdere mensen samenkomen nog steeds op een laag pitje. Heel graag hadden we dat allemaal anders gezien. We houden hoop dat in de loop van 2021 en met behulp van vaccins het corona-virus onder controle komt en we weer op een normalere manier samen Kerk kunnen zijn.

Toch ben ik blij dat we, al was het dan anders dan anders, toch Kerst met elkaar hebben kunnen vieren. Kerst vieren met een speciale viering op Youtube voor de jonge gezinnen, met vieringen die thuis via internetstreams te volgen waren en met de kerststal die ook vanuit de dagelijks geopende Mariakapel kon worden bekeken: zo konden we ook in 2020, weliswaar anders dan anders, toch ook echt de geboorte van Jezus vieren. Veel parochianen kregen overigens, met dank aan onze vrijwilligers, een speciale kerstkaart van de parochie in de bus.

2021 wordt het jaar waarin we afscheid nemen van de Petrus’ Banden-kerk in Overschie. Kerksluitingen zijn pijnlijk, het sluiten van een kerk waarin al vanaf het midden van de negentiende eeuw de eucharistie is gevierd doet extra veel pijn. Als we dit bijzondere gebouw echter voor latere generaties blijven behouden dan is verkoop de enige keuze. Het afstoten van de kerk van Sint Petrus Banden zat er al jaren aan te komen, maar dat maakt het verdriet er natuurlijk niet minder om. We hopen dat, zoals zovele keren eerder al is gebeurd, het Overschiese deel van onze parochiegemeenschap opnieuw veerkracht toont en samen hernieuwde energie vindt om de schouders eronder te blijven zetten en als hechte gemeenschap er te zijn voor elkaar en ook in een nieuwe vierlocatie op zondag samen zal komen.

Normaliter zouden we het nieuwe jaar beginnen met een nieuwjaarsbijeenkomst. Het spreekt vanzelf dat dat dit jaar niet gaat lukken. Vandaar dat ik u vanaf deze plek namens het team van pastores, de pastoraatsgroep en uiteraard het parochiebestuur een goed en gezond 2021 wil toewensen, U allen van harte een Zalig Nieuwjaar!

Michel Gadron

vice-voorzitter H.Bernadette-parochie