Soms bereikt het de voedselbank niet eens!

Met grote regelmaat laten bezoekers aan de Mariakapel houdbare levensmiddelen achter ten behoeve van de voedselbank. Helaas komt het soms voor dat de boodschappen de voedselbank niet bereiken…

Op maandag 11 januari was het weer eens raak: een oudere man ging regelrecht naar de hoek waar enkele levensmiddelen in een doos stonden. Hij deed het krentebrood en de conserven in een meegebrachte tas en, nadat hij kort bekeek of er nog meer van zijn gading in de kapel aanwezig was, schuifelde hij er weer van door.

Meestal lukt het om de bewuste persoon in te halen en aan te spreken op zijn gedrag. Deze keer niet: voordat we zeker wisten dat hier iets niet goed was gegaan, was de man opgegaan in het winkelend publiek. Mogelijk herkent hij zichzelf op de foto in dit artikel (waar zijn hoofd opzettelijk is vervaagd) en brengt hij de levensmiddelen terug, zodat ze door de voedselbank gedistribueerd kunnen worden.