Prima resultaat vastenactie: “Doen wat we geloven”

Beste mensen,

We hebben ons weer mogen voorbereiden op het mooie Paasfeest 2021, ondanks alle corona-maatregelen. Ik hoop dat u mooie en inspirerende dagen hebt mogen beleven.

De vastenactiecampagne “Werken aan je toekomst” is ten einde, we hebben ons geloof handen en voeten mogen geven door het campagneproject te steunen: een beroepspleiding mogelijk maken voor mensen in Sierra Leone (West-Afrika) die met een handicap moeten leven.

Op allerlei creatieve manieren is de MOV-groep RRM met de vrijwilligers aan de slag gegaan om aandacht te vragen voor de situatie in Sierra Leone. We mogen omzien naar de ander, de ander in nood die hulp nodig heeft, om die zo te laten ervaren dat ook hij meetelt in de wereld en samenleving om een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen, ondanks alle beperkingen.

We hebben Gods Woorden die klonken in de Veertigdagentijd en in het Paastriduüm mogen vertalen in daden van naastenliefde. Ik wil alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de vastenactie 2021 namens de MOV-werkgroep heel hartelijk bedanken. Met vele parochianen, vrijwilligers en medegelovigen heeft onze parochie H. Bernadette weer een geweldige bijdrage kunnen leveren.

Met de deurcollectes, verkoop van paaseitjes en haakwerk en via de website is maar liefst € 3.852,00 bij elkaar gebracht. Het eerder gemeldde bedrag van ruim zes duizend euro berustte op een misverstand. Het blijft echter een fantastisch resultaat waar we trots op mogen zijn. Heel, heel veel dank namens onze gehandicapte medemensen in Sierra Leone!

Laten we blijven geloven wat we doen en blijven doen wat we geloven!

Diaken Ed Doe, namens de MOV /RRM.