Diaken Ed Doe: “Je kunt niet houden van God zonder oog voor de medemens”

Diaken Ed Doe, die binnen onze parochiefederatie actief is en ook regelmatig voorgaat in onze parochie, is recent geïnterviewd door het bisdom in de reeks Diaconaal Digitaal. Het interview ging over de Veertigdagentijd. In de afgelopen vastentijd hebben we inhoud gegeven aan de diaconie middels de actie “Werken aan je toekomst. ” We slaagden er in een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor het campagneproject waarin we het mogelijk maken voor mensen in Sierra Leone (West-Afrika) die met een handicap moeten leven om een beroepsopleiding te volgen.

In de tweede video uit de reeks Diaconaal Digitaal vertelde diaken Ed Doe dat hij niet van God kan houden zonder oog te hebben voor medemensen. Hij vertelt over het vastenproject ver weg voor mensen met een beperking in Sierra Leone en het project dichtbij voor mensen met hersenletsel in Rotterdam. Ook geeft de diaken een inspirerende bijbeltekst mee waarin Jezus aan ieder van ons persoonlijk een vraag stelt.

Kijk hieronder naar het interview op Youtube.