De eerste keer op de vierlocatie: “Muren en banden die we hard nodig hebben”

Circa dertig kerkgangers kwamen zondagochtend voor het eerst bijeen in de aula van de Albert Schweitzerschool. Nadat vorige week zondag voor het laatst eucharistie werd gevierd in de kerk van Sint Petrus’ Banden en de kerk aan de eredienst werd onttrokken, kwamen de parochianen voor het eerst bijeen in de nieuwe vierlocatie. Dat was best even wennen, maar er waren ook positieve geluiden te horen.

De parochianen vierden in alle eenvoud de eucharistie met mgr. Van den Hende en pastoraal werkster Desiree Bühler, Op deze locatie, gelegen tussen de kerken die RK Overschie heeft moeten verlaten, de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand en de Petrus’ Banden, zal de komende tijd op normale zondagen worden gevierd.

In zijn preek ging mgr. Van den Hende in op de overeenkomsten tussen de leerlingen van Jezus en de parochianen van Overschie. “Wie had dat verwacht? Toen Jezus’ bekendheid steeg en Jezus’ leerlingen vooraan stonden bij de tekenen en wonderen die Hij uit liefde deed, moeten ze gedacht hebben dat het niet meer stuk kon” aldus Van den Hende. In eigen persoon en in woord en daad openbaarde Jezus de liefde van God. “Maar door de kruisdood van Jezus wordt alles uit hun handen geslagen, de teleurstelling voor hen moet enorm zijn geweest.”

Er is een parallel met de kerk in Overschie. Van den Hende: “We hebben twee kerken mogen bouwen, kerken die centraal stonden in het leven van parochianen, waar dopen en huwelijken zijn voltrokken en waaruit overleden naasten zijn uitgedragen. En toen viel het doek, en leek het allemaal voorbij.”

Maar net zoals toen Jezus tussen de Emmausgangers liep en aan hen vroeg waarom ze bedroefd waren, uiteindelijk met hen at en de schrift thuis aan hen uitlegde, zo neemt ook Jezus ons hier bij de hand. “Deze ruimte is geen kerk, maar er is wel een paaskaars en uiteraard ook Zijn Woord en we mogen Hem herkennen aan het breken van het brood in de viering van de eucharistie: Vrede zij met u. De liefde van God bouwt de muren en de banden die we juist nu zo hard nodig hebben. “  

In coronatijd met allerlei beperkingen is er geen ruimte om elders in een kerk aan te sluiten. Bovendien hebben we in zeer korte tijd beide kerken in Overschie moeten sluiten. We maken een pas op de plaats. Op termijn zullen we bezien hoe wij de verbondenheid met de grotere H. Bernadetteparochie, waarvan de parochianen in Overschie een deel zijn, het best gestalte kunnen geven.