Begraafplaats Overschie overgedragen aan St. Laurentius

Dit voorjaar heeft het parochiebestuur de begraafplaats tegenover de Petrus’ Bandenkerk overgedragen aan de R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius. Met de jaren werd met name het onderhoud van de begraafplaats voor ons als parochie een te zware opgave. Het groepje vrijwilligers dat onze begraafplaats altijd met grote toewijding en trouw heeft onderhouden werd met het jaar kleiner. Daarnaast heeft ook het verlaten van de Petrus’ Banden locatie door onze parochie een rol gespeeld om met St. Laurentius in gesprek te gaan over een overdracht.

Wij zijn blij dat de overdracht met St. Laurentius nu een feit is. Door het overdragen van onze begraafplaats is namelijk continuïteit verzekerd. St. Laurentius heeft alle rechten en plichten ten aanzien van de begraafplaats overgenomen en verzorgt inmiddels ook het onderhoud van de begraafplaats. Als parochie hebben wij nog het nodige achterstallige onderhoud uitgevoerd en hebben wij zo de overdracht netjes kunnen voltooien.  

Meer informatie en de contactgegevens van Laurentius vindt u op de website: http://begraafplaatslaurentius.nl

Er is overigens nog een andere band met St. Laurentius. Op de begraafplaats van St. Laurentius in Crooswijk staan namelijk de veertien Kruiswegstaties opgesteld die uit de kerk ‘Onze Lieve Vrouwe Altijddurende Bijstand’ zijn in Overschie gekomen.

Het parochiebestuur dankt nogmaals alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor het onderhoud van de begraafplaats.