Omgevingsvergunning nieuwe Bernadettekerk afgegeven

De gemeente Rotterdam heeft onlangs een voorlopige omgevingsvergunning afgegeven. Daarmee geeft ze aan dat er wat haar betreft geen bezwaren zijn om tot realisatie van een nieuw kerkgebouw en parochiecentrum over te gaan.  Deze worden gerealiseerd tezamen met een zorgcentrum van Aafje.

Volgens vice-voorzitter van het parochiebestuur Michel Gadron is dit een belangrijke stap in de realisatie, maar helemaal zeker is die nog niet. Er nog wel enkele hobbels die genomen moeten worden.

Hoewel de Verrijzeniskerk in de herfst van 2020 door de parochie is verlaten, wil het parochiebestuur pas beginnen met de sloop van het gebouw wanneer de vergunning voor de nieuwbouw is verleend. Verwacht wordt dat met de sloop van het gebouw na deze zomer kan worden gestart, nadat de omgevingsvergunning  onherroepelijk is geworden.