Overwegingen van plebaan Hagen: voedsel voor de ziel

Recent zijn 100 overwegingen van plebaan Michel Hagen, die frequent voorgaat in de vieringen in de H. Bernadetteparochie, gebundeld in in een compact boekje. Het gaat om overwegingen die in de periode 2015 tot en met 2019 zijn verschenen in het Katholiek Nieuwsblad. De zeer toegankelijke overwegingen verbinden het Evangelie, het geloof en de navolging van jezus met een thema uit de actualiteit.

Het boekje is te bestellen via deze website en kan zowel worden toegestuurd, de verzendkosten bedragen € 5,00, als ook afgehaald worden bij het parochiesecretariaat in Hillegersberg.