Nalaten aan de kerk: hoe pak ik dat aan?

Het Rijk van God is niet op een landkaart te vinden, het begint in de harten van mensen. Vanuit onze kerkgebouwen komen wij tot allerlei vormen van naastenliefde en vrijwilligerswerk. Samen vormen we een netwerk van liefde, verbonden met Christus, waarbij we ons geloof voeden en vieren in de liturgie. In de catechese verdiepen we ons geloof en geven we het door aan anderen. Zo kan die Blijde Boodschap ook voortleven in de harten van volgende generaties.

Voor steeds meer katholieken is het opnemen van de parochie in het testament een waardevolle en troostrijke optie. Wilt u nadenken over het opnemen van de parochie in uw nalatenschap? Zo kunnen we de Kerk, die een netwerk van liefde is, samen doorgeven aan volgende generaties.

Er leven veel praktische vragen rond het opstellen van een testament en nalaten. Hieronder vindt u een antwoord op de vraag: hoe kan ik nalaten?

Hoe kan ik nalaten?
Nalaten kan op twee manieren: via een legaat of via een erfstelling. Een legaat is een vaste som geld of een bepaald goed van vaste waarde, zoals een huis, een schilderij of antiek. Het is goed om na te gaan wie u wat wilt nalaten.

U kunt ook nalaten via een erfstelling. Dat is niet een vast bedrag, maar een percentage van uw nalatenschap. Erfgenamen zijn de mensen of organisaties die u een erfstelling nalaat. Zij ontvangen een aandeel na aftrek van de uitkering van legaten en eventuele schulden. Behoort uw parochie tot de begunstigden? Dan zijn beide vormen geschikt. Wat u ook kiest, in alle gevallen zullen uw medeparochianen u erg dankbaar zijn voor uw mooie gebaar.

Het overwegen meer dan waard
Hebt u al eens nagedacht over uw testament? Naast uw dierbaren ook de parochie opnemen in uw testament is het overwegen meer dan waard. Heeft u behoefte aan een gesprek over uw nalatenschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw parochie. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon met wie u hierover kunt spreken. Daarnaast kan ook een notaris u van dienst zijn. Hij of zij is deskundig en kan een testament voor u vastleggen. Ook kunt u meer lezen over nalaten aan de parochie in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde; het overwegen meer dan waard’. U kunt de brochure vinden op de website van het bisdom Rotterdam, of aanvragen bij het secretariaat.

Kijk voor meer informatie over nalaten aan de parochie op de webpagina van het bisdom Rotterdam: www.bisdomrotterdam.nl/nalaten-aan-de-kerk