12 september: startzondag

Op 12 september is het in de H. Bernadette parochie startzondag. Om 9.30 uur beginnen wij met een viering in de H. Liduinakerk, Burg. le Févre de Montignylaan 17, voor jong en oud. Voor de kinderen is er een speciale kinderwoorddienst.

Na de viering is het gezellig op het kerkplein. Voor de kinderen is er behalve limonade een springkussen. Voor de volwassenen is er koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze startzondag. U komt toch ook?