Jaar 2021-2022 begint met startzondag

Op zondagochtend 12 september zijn de activiteiten voor het jaar 2021-2022 binnen de parochie weer van start gegaan in de zogenaamde startzondag. Pastoor Gouw ging voor in een eucharistieviering die muzikaal werd omlijst door een aantal leden van het Gregoriuskoor. Omdat het ook ziekenzondag was konden de aanwezigen een roos meenemen om die te geven aan iemand in de eigenomgeving die ziek is. De vrijwilligers van de groep Pastoraal bezoek hadden daarin het voortouw genomen

Na afloop van de viering was er voor de aanwezigen gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken, voor de kinderen was er een springkussen om de energie kwijt te kunnen. Het fraaie weer was daarbij extra welkom.

Op deze zondag reed ook het busje tussen Scheibroek en Hillegersberg voor het eerst. Een beperkt aantal kerkgangers maakte gebruik van de eerste twee ritten.