Wijziging datum seniorencontact

Recentelijk hebben alle senioren van onze parochie een uitnodigingsbrief in de brievenbus ontvangen voor de eerste contactmiddag voor senioren na de coronacrisis. De belangstelling voor deze bijeenkomst was erg groot en de toegang beperkt. Nu de coronamaatregelen per 25 september zijn versoepeld is daarom besloten om de eerste contactmiddag te verschuiven naar vrijdagmiddag 1 oktober 2021 om 14.30 uur in de recreatiezaal van Borghave aan de Wilgenlei 302-786. Dus, heeft u zich aangemeld voor deze seniorenbijeenkomst, komt u dan niet op 24 september maar op vrijdag 1 oktober naar Borghave.