Onze parochie versoepelt de coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen in de RK kerken per  zaterdag 25 september te versoepelen.

Voor onze parochie betekent dat het dat de vrijwillige registratie verdwijnt. Ook betekent het dat vanaf zaterdag geen afstand meer gehouden hoeft te worden tijdens de vieringen. We vragen u echter bij het kiezen van een zitplaats en het lopen door de kerk toch zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De mogelijkheid om bij het betreden van de kerk en voorafgaand aan de communie de handen te desinfecteren blijft voorlopig bestaan.