Adventsactie: delen van onze welvaart

In  het  evangelie  van  deze  zondag  roept  Johannes  op  om  te  delen  van  onze welvaart  en  dat  is  ook  de  bedoeling  van  de  Adventsactie  waarvoor  wij  ons  dit jaar  inzetten.  Door  onze  geldelijke  bijdragen  zal  naast  een  kraamkliniek  in Zimbabwe  een  opvanghuis  kunnen  worden  gerealiseerd  waardoor  de  moeder-  en  babysterfte  daar  sterk  kan  worden  teruggedrongen.  U  kunt  over  dit  project zeer uitgebreid lezen op de website.

In de uitbeelding van het project vóór in de kerk kunt u zien dat deze week het opvanghuis  in  gebruik  is  genomen.  Afgelopen  week  hebben  onze  parochianen weer flink in de buidel getast en op verschillende manieren € 261,25 gedoneerd,  waardoor het totaalbedrag na twee weken actievoeren op € 424,15 staat.  Wij  vertrouwen  dat  u  ook  deze  week  weer  een  bijdrage  wilt  leveren  door  te geven aan de collecte bij het uitgaan van de kerk en/of door haak- of breiwerk of bonbons  te  kopen  die  achter  in  de  kerk  worden  aangeboden.  Ook  kunt  u doneren via de website (kies daarbij voor Adventsactie) of door het overmaken van een bedrag naar bankrekening  NL81  INGB  0000266088  t.n.v.  RK  Parochie  H.  Bernadette  o.v.v. ‘Adventsactie 2021 Zimbabwe’. Heel hartelijk dank voor uw gaven.