ParochienieuwsVieringen

Vanaf 5 februari weer vieringen op zaterdagavond

Het besluit van de Nederlandse bisschoppen om de coronamaatregelen in de Rooms-Katholieke kerk te versoepelen, geeft onze parochie de ruimte om de zaterdagavondvieringen te hervatten. Dat zal per 5 februari gebeuren, er is dan weer een viering om 19.00 uur in de Liduinakerk. De zaterdagavondvieringen waren eerder per begin december geannuleerd.

Ook de registratieverplichting vervalt: omdat kerkgangers de anderhalve meter in acht kunnen houden is het niet langer nodig vooraf te registreren. Dat geldt voor zowel de Liduinakerk als de vierlocatie in Overschie.

De basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Naast vieringen zijn vanaf nu – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.