Haalt u kracht, steun en troost uit uw geloof?

Beste mensen,

Mogen wij u eens wat vragen? Haalt u nog veel kracht, steun en troost uit uw geloof? Laat u zich nog weleens verwonderen door de vele verhalen uit de Bijbel? Zou u het fijn vinden om eens gezamenlijk in gesprek te gaan over God, de Kerk en het geloof?

Dan is het volgende initiatief misschien wel wat voor u! Aan de hand van korte filmpjes over allerlei geloofsthema’s gaan we de rijkdom van de christelijke Traditie verkennen en verbinden we de christelijke boodschap met zowel het alledaagse leven als ons geloofsleven.

In de Bijbel is terug te vinden dat Jezus op een gegeven moment aankomt in de stad Jericho. Een man met de naam Zacheüs is zo nieuwsgierig naar Jezus dat hij in een “Sycamore-boom” (moerbeivijgenboom) klimt om Hem beter te kunnen zien. Als hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint een gesprek dat het leven van Zacheüs definitief verandert. Zie Lucas 19, 1-10.

Laten wij ook samen de ontmoeting en het gesprek met God en met elkaar aangaan, zodat het voor ons ook vruchtbaar mag zijn! U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Locatie: Lambertuskerk; Oostzeedijk Beneden 3, 3062 VJ Rotterdam.

Datum en tijd: Dinsdagochtend 5 juli 2022 na de eucharistieviering van 9.00 uur. We beginnen om 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Voor thee, koffie en iets lekkers wordt gezorgd.

Als u interesse heeft om mee te doen, geeft u zich dan even op via ons parochiesecretariaat.


Graag tot dan!


Met een hartelijke groet,

Monique Boons en Diaken Ed Doe.