In gesprek met elkaar tijdens de bezinningsavond

Op woensdagavond 15 juni heeft een bezinningsbijeenkomst onder leiding van Jan Maasen plaatsgevonden met als titel “Paus Fransiscus en de armen.” Met 8 parochianen stond Maasen onder andere stil bij de vragen wie je naaste is, wie in deze tijd de “arme” of hulpbehoevende is en de viervoudige relatie binnen ons bestaan – met God, omstanders, jezelf en ook de aarde.

De bezinning vond plaats aan de hand van het verhaal over de rijke die de naaste in nood Lazarus niet zag, terwijl Lazarus voor zijn poort lag. Lazarus betekent: “God helpt”. Aan een ieder van ons worden kansen geboden om de naaste te helpen. We ontmoeten op diverse momenten in het leven een “Lazarus voor onze poort” die we de nodige aandacht kunnen geven, kunnen zien.

Ook de Barmhartige Samaritaan werd aangehaald. De Samaritaan, een persoon waarvan dat het minst werd verwacht, maar die de nood zag en te hulp schoot. Er werd stilgestaan bij de vraag welke personage je zelf bent in het verhaal van de rijke en Lazarus, en bij de keuze die je persoonlijk maakt bij charitas. Het belangeloos vanuit naastenliefde en verbinding delen met anderen.

Het was een zinvolle bijeenkomst die tot denken zet, een mooie ontmoeting tussen parochianen onderling en voor herhaling vatbaar. Namens de parochie werd Jan Maasen bedankt voor zijn bijdrage. Ook werd de bijeenkomst aangekondigd op dinsdag 28 juni om 19.30 uur, waarin “de toekomst van de kerk” gespreksonderwerp is en waarbij ook alle parochianen van harte welkom zijn.