Geef uw energiecompensatie aan een ander die het nodig heeft

Beste mensen, vrienden van de RRM, H. Laurentius,

Onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Elisabeth wil dienstbaar zijn in onze stad Rotterdam door steeds weer op zoek te gaan naar de concrete noden en behoeften van alle Rotterdammers…

Er is veel te doen over de hoge energieprijzen en in de maanden november en december krijgen alle huishoudens met een energieaansluiting (een kleinverbruiksaansluiting) een compensatie van 2 x € 190 = € 380 van de overheid. Uw energieleverancier is verplicht om deze compensatie aan u uit te betalen.

Veel mensen kunnen dit geld goed gebruiken, maar we hebben ook signalen gekregen van mensen die hun compensatie helemaal of gedeeltelijk willen doneren aan anderen die het geld hard nodig hebben om de almaar stijgende kosten van energie, voedsel en andere levensbehoeften te kunnen betalen.

Bent u één van deze mensen die solidair willen zijn met degenen die het hoofd niet boven water kunnen houden? Dan biedt de PCI H. Elisabeth u de mogelijkheid uw compensatie te storten op het rekeningnummer van de PCI, onder vermelding van “energie compensatie”, Wij zorgen ervoor dat uw geld ten goede komt aan huishoudens voor wie dit het verschil kan maken tussen overleven en leven.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL94 ABNA 0640 6105 36 t.n.v.

Stichting JJB en PCI o.v.v. Energie compensatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de PCI, email: pcilambertus@gmail.com

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vrede en alle goeds,

Diaken Ed Doe, namens de PCI H. Elisabeth.