Vastenmaaltijd

Op donderdag 2 maart a.s. hebben we weer vastensoep. De maaltijd begint om 18.00 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven op de lijsten die achterin de kerk liggen
of u kunt zich aanmelden viua een bericht aan het secretariaat.

Lees meer