Cursus voor degene die zich verdiepen wil

De cursus ‘Katholiek geloven’ is bestemd voor:

  • mensen die katholiek willen worden;
  • katholieken die wel
    gedoopt zijn maar nog geen andere sacramenten (Vormsel, Communie) hebben
    ontvangen;
  • katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen verdiepen.

De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens 10 maandelijkse bijeenkomsten op de vierde donderdag van de maand.


De nieuwe cursus start op Aswoensdag op 22 februari 2023 en loopt tot Pasen 2024. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december, 30 januari 2024 en 27 februari 2024 van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal.
De kosten voor deze cursus bedragen € 50.-.

Wie belangstelling heeft voor de cursus 2023-2024 kan zich bij het parochiesecretariaat van de kathedraal aanmelden . Eerst wordt er een afspraak met de pastor gemaakt voor een inleidend gesprek. Aanmelden voor cursusjaar 2023-2024 kan tot en met 31 januari 2023 bij het parochiesecretariaat van de kathedraal.