Nieuws vanuit het bisdom

Roepingenzondag: draag Christus de wereld in

“Draag Christus de wereld in” is het thema van Roepingenzondag 30 april. De collecte op Roepingenzondag is bestemd voor Vronesteyn, voor de opleiding van priesters en diakens voor parochies in het bisdom Rotterdam.

“Op de poster en het gebedsprentje zie je jongeren die het kruis van de Wereldjongerendagen door Nederland hebben gedragen”, vertelt rector Walter Broeders van Vronesteyn. “Ze hebben bij het kruis gebeden in de kerk en het de wereld in gedragen. Het is een krachtig beeld, omdat we allemaal geroepen zijn om Christus in ons doen en laten, in woorden en daden de wereld in te dragen door te getuigen van zijn evangelie. Christus heeft zijn leven voor ons gegeven. En wij mogen ons leven geven aan Hem en van Hem getuigen.”

“Wat ik hoop van de poster en de campagne? Enerzijds dat mensen het belang zien van roeping en de relatie leggen met hun eigen doopsel. Dat ze zeggen: ja, het is ook mijn opdracht om Christus de wereld in te dragen. Hoe kan ik dat persoonlijk doen in mijn werk of bij mijn studie, in mijn gezin en familie, in mijn straat? Hoe kan ik een naaste zijn, zoals Christus de naaste wil zijn van iedereen? Hoe kan ik mijn geloof versterken door mijn gebed, door mijn kerkgang en het vieren van de eucharistie?”

“Anderzijds hoop ik dat mensen blijven zien dat alle generaties geroepen zijn en dat we jongeren mogen begeleiden die op hun beurt Christus de wereld in willen dragen”, vervolgt de rector, “omdat jong en oud een plek hebben in onze Kerk. Jongeren zoeken vaak nog hun weg en naar wat Gods plan voor hun leven is. In het evangelie zien we dat Jezus heel verschillende mensen roept. Je zou kunnen zeggen dat het niet eens zoveel uitmaakt waar je nu staat, maar vooral waar je naartoe wil. Christus roept ons. Hij verbindt ons en verlost ons. En Hij wil dat we Hem de wereld in dragen.”

Donwload hier het gebedsprentje voor Roepingenzondag.