Diaconie

Nog meer goed nieuws voor de Vastenactie

Beste mensen,

Er is nog een nagekomen gift binnengekomen van de Fatimaschool (katholiek basisonderwijs) aan de Larikslaan te Rotterdam (H. Bernadetteparochie) voor ons Vastenproject 2023, waarin we de 300 weeskinderen in Kenia een identiteit willen geven door hen (samen met hun oma’s) te laten registreren bij de rechtbank.

We zijn langs de school geweest om de mooie gift in ontvangst te nemen. Het was een mooi en gezellig gesprek. Laten we hopen dat we samen op weg mogen gaan en dat we iets voor elkaar mogen betekenen. De kerk voor de scholen, maar zeer zeker ook de scholen voor de kerk.

Diaken Ed Doe, namens de MOV-werkgroep RRM, H. Laurentius.