Voorstelviering communicanten en vormelingen 2017

Op 5 februari worden alle communicanten en vormeling van 2017 voorgesteld. Dat gebeurt in de gezinsviering van 9.30 uur in de Verrijzeniskerk. Ze vertellen dan iets van zichzelf en hangen hun poppetje of vlammetje in de boom voor in de kerk.

Het thema van deze gezinsviering is ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. We horen en zien het Bijbelverhaal over de blinde Bartimeüs. U bent allen van harte welkom.