Afscheid van de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand-kerk

Na een maandenlange voorbereiding was het op 7 juli 2019 zo ver: voor de laatste keer werd de Eucharistie gevierd in de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand kerk in Overschie. Met liederen in het teken van Maria werd stilgestaan bij de naamgeefster van de kerk aan de burgemeester Baumannlaan.

Monseigneur Van den Hende ging tijdens de preek uitvoerig in op deze tijd, waarin het aantal Rooms-Katholieke gelovigen beperkt is. Het geloof komt in golfbewegingen, zo stelde hij, en nu zitten we in een tijd van krimp.

Maar, zo stelde hij, ook nu worden wij niet aan ons lot overgelaten. De Heer trekt met ons mee, Hij gaat ons vooruit. We trekken uit dit huis dat voor ons te groot geworden is. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig.

Met het uit de kerk dragen van Zijn Lichaam ging hij ons ook letterlijk vooruit. Altaarrelieken, kruis en communiehosties werden overgebracht naar de Petrus’ Banden-kerk aan de Delftweg in Overschie.

De viering liet de trouwe parochianen niet onbewogen. Het was goed om te zien dat ook parochianen uit de andere kerken van de H. Bernadetteparochie aanwezig waren. Dat gold ook voor oud-parochianen die zich verbonden voelden met dit kerkgebouw.

Aan het eind van de viering werd Franka Leliveld in het zonnetje gezet. Als dank voor haar inzet, ook in voorbereiding op de sluiting van de kerk, ontving ze de Bernadettespeld. Daarmee staat ze symbool voor een groep vrijwilligers die hard heeft gewerkt om de sluiting goed te laten verlopen. Vice-voorzitter Michel Gadron vergeleek dit werk met het sluiten van het ouderlijk huis, een moeilijke periode waarin herinneringen definitief tot het verleden gaan behoren.

Na de viering, die de parochianen zeker niet onbewogen liet, was er de mogelijkheid om onder het genot van een drankje en een hapje herinneringen op te halen aan het gebouw en het lief en leed dat daarin met elkaar is gedeeld. Bovendien kon men een boekje meenemen met daarin de rijke geschiedenis van dit stoere gebouw.