Nieuwbouw parochiekerk en – centrum steeds meer zeker

Tijdens een informatie-avond in de Oase op 2 oktober heeft het parochiebestuur de parochianen bijgepraat over de stand van zaken rond de voorgenomen nieuwbouwplannen. Sinds de aankondiging daarvan een jaar geleden is er een hoop gebeurd. De plannen zijn nu bijna definitief en tot stand gekomen samen met Aafje en de gemeente. Vanuit diverse geledingen van de parochie is inbreng geleverd, deze wensen zijn zo goed als mogelijk vertaald naar het nieuwe ontwerp.

Recent heeft ook het bisdom ingestemd met de plannen, zodat het doorgaan daarvan nog meer zeker is geworden. Het afronden van het ontwerp, het indienen van een vergunningsaanvraag en het contracteren van een aannemer zijn nu de vervolgstappen.

Het bestuur werd in de vergadering gecomplimenteerd met het resultaat tot dusver.

Hieronder vindt u de gepresenteerde ontwerpbeelden van de parochiekerk en -centrum. Het ontwerp is nog niet definitief, maar geeft niettemin een goede indruk van hoe de gebouwen er uit zullen gaan zien.