Informatieavond nieuwbouw parochiekerk en –centrum op Verrijzenis-locatie

Het is al weer even geleden dat we u uitgebreid hebben geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de nieuwbouw van de kerk en het parochiecentrum op de Verrijzenis-locatie. Dat neemt niet weg dat er achter de schermen hard gewerkt is aan een goed en realistisch plan. Er is een gebouw ontwikkeld op basis van de vele wensen die er leefden bij de gebruikers. En al hebben we niet alle wensen helemaal kunnen honoreren, we zijn trots op het resultaat.

Bij een plan hoort ook een financiering. Daarbij zijn we streng geweest voor onszelf: we willen voldoende financiële middelen over houden, afkomstig uit het afstoten van de andere gebouwen, om nog jaren vooruit te kunnen. Want een parochiegemeenschap is veel meer dan het gebouw, een investering in mensen is wellicht nog wel belangrijker. Het huidige plan voldoet aan die vereiste: sterker nog: een alternatief waarbij de Verrijzenislocatie  grondig wordt opgeknapt is duurder als het gaat om bouwkosten en zorgt ook daarna voor hogere exploitatielasten.

Ondertussen ligt het plan ter goedkeuring bij het bisdom. De uitkomst daarvan weten we nu nog niet, al zijn we positief gestemd over de kwaliteit van het plan en dus daarmee ook voor wat betreft de uitkomst. Een terugkoppeling vanuit het Bisdom verwachten we op korte termijn.

Graag nodigen wij u dan ook uit voor een informatie-avond op woensdag 2 oktober praten we u graag bij over de stand van zaken. Vanaf 20.00 uur kunnen we u niet alleen het laatste ontwerp met u delen, maar kunnen we u dus ook berichten of het bisdom haar fiat heeft gegeven aan het plan.

U bent van harte welkom in de Oase in Schiebroek.

Het parochiebestuur