Voorbereiding Vormsel 2020 gaat van start

Op 20 januari 2020 gaan de voorbereidingen voor het Vormsel weer van start. Met het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangt de jongere de
kracht van Gods Heilige Geest. Met het sacrament van het H. Doopsel is de eerste stap gezet in het gelovig leven. De jongere kiest nu zelf bewust
voor het geloof en wil zich actief inzetten om de weg van Jezus na te volgen.

Dit jaar vindt het Vormsel plaats op zondag 7 juni om 15.00 uur in de Kathedraal. De voorbereidingen voor het Vormsel starten met een introductiebijeenkomst voor ouders en jongeren op 20 januari van 19.30 – 21.00 uur op het Parochiecentrum, Burg. Le Fèvre de Montignylaan 19 (pastorie Liduinakerk) . Mocht u uw kind willen aanmelden, dan kan dit via het secretariaat van uw kerk.

Namens de werkgroep Vormsel,

Margriet Doornbosch