Gezamenlijke nieuwjaarsviering Bernadetteparochie

In de gezamenlijke viering op 12 januari ging mgr. Van den Hende voor. Hij hield ons voor dat God door Zijn menswording, in de vorm van Jezus Christus, een heel benaderbare god is. “Je hoeft heus niet perfect te zijn, om toch een beroep op hem te mogen doen”, zo zei Van den Hende.

De nieuwjaarsreceptie na afloop van de viering werd goed bezocht. Vice-voorzitter Michel Gadron ging tijdens zijn nieuwjaartoespraak in op de grote wijzigingen die zich ook in Schiebroek en Hillegersberg gaan voltrekken. Binnenkort zal de locatie Schiebroek worden gesloten, om plaats te maken voor een nieuw te bouwen parochiekerk en -centrum.

Overschie kan hier als voorbeeld dienen: het afstoten van één van de locaties heeft zo mogelijk geleid tot een nog hechtere parochiegemeenschap.

Hij riep de vrijwilligers op om vooral ook in de gewijzigde setting actief te blijven als vrijwilliger. Er blijft behoefte om met elkaar de kar te trekken, ook al ben je geneigd te denken dat de rest het nu wel zonder jou af kan.

Tot slot bedankte hij de vrijwilligers die de nieuwjaarsreceptie organiseerden en de parochianen van een hapje en een drankje voorzagen.