Kerkbalans 2020 – Désirée Bühler: “In de Kerk wordt om niet gegeven.”

Sinds 1 juli 2019 is Désirée Bühler werkzaam in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever als pastoraal werkster en is ze de eerste aanspreekbare voor de parochie H. Bernadette. In haar takenpakket heeft ze onder meer de catechese. “Het is mijn opdracht om federatiebreed te werken. Dat vind ik niet alleen leuk om te doen, maar is ook goed voor de gemeenschap. We doen nu bijvoorbeeld de vormselvoorbereiding in de kathedraal. Dan merken vormelingen dat ze niet met maar een paar zijn, maar met een behoorlijke groep, en ontstaat er meer uitwisseling tussen de jongeren.”

De pastoraal werkster vindt het mooi om te werken met mensen van alle generaties. “Ik betrek bijvoorbeeld ouders graag in de voorbereiding op de eerste heilige communie en het vormsel van hun kinderen. Ze helpen bij de catechese en krijgen ook opdrachten om thuis met hun kind te doen. Zo werken we samen aan geloofsopbouw in het gezin, en is er zingeving voor alle generaties.”

Jouw kerk leeft!
Dit jaar staat de actie Kerkbalans in het teken van ‘Jouw kerk leeft!’ Désirée: “We komen uit een tijd waarin de kerk op zondag drie vieringen achter elkaar vol zat, en álle kinderen uit een schoolklas eerste communie deden. Dat is nu niet meer het geval. Maar ik zie heel veel mogelijkheden voor de nieuwe generatie en de Kerk. Daar ben ik heel optimistisch over.”

De pastoraal werkster begeleidt ook de catechumenen. Dat zijn volwassen die in de Paasnacht toetreden tot de Katholieke Kerk. “Dit jaar zijn er veertien catechumenen. Je ziet dat ze van harte katholiek willen worden. Ik merk die passie ook bij de vormelingen. Daarin zie ik dat de Kerk leeft. Voordat catechumenen aan de cursus beginnen, denken ze vaak dat de Kerk vooral uit regeltjes bestaat en dat je die moet leren om katholiek te worden. Maar die regels zijn niet de hoofdzaak van het geloof. Christus laat ons in het evangelie zien dat het belangrijkste is om het hoogste gebod van de liefde na te leven.”

“De avond over de sacramenten bijvoorbeeld vond ik heel bijzonder. Ze ontdekten dat het bij de communie van belang is om er met je hart naar te verlangen. Ik hoop dat het ook in alle vieringen na hun eerste communie, niet een automatisme wordt, maar dat het ontvangen van de communie iets bijzonders blijft: een ontmoeting tussen hen en God persoonlijk.”

Zingeving is een belangrijke waarde van de Kerk
“De waarde van de Kerk zit voor mij in zingeving”, vertelt Désirée Bühler. “In de Kerk wordt om niet gegeven. Ik hoef nooit tegen iemand te zeggen: ‘U mag wel een gesprekje met mij, maar dat kost u dan zo veel.’ De gemeenschap maakt het mogelijk dat wij om niet kunnen geven aan mensen die het nodig hebben. Daar gaat het mij om, dat je je als Kerk verantwoordelijk voelt voor je naaste.”

“Ik gun het mensen echt dat ze onderdeel zijn van een geloofsgemeenschap. Dat ze kracht krijgen uit hun geloof en er zingeving vinden in hun leven. Ik zou mijn leven niet voor kunnen stellen zonder God. Dan zou het leven alleen maar gaan over geld verdienen en het weer uitgeven, of het opsparen. Voor mij zou dat zinloos zijn. Je wilt juist groeien op de weg van geloof, en dat wil ik ook aan anderen meegeven.”

“Als jongeren zeggen: ‘Ik geloof er helemaal niks van’, dan ga ik met liefde in discussie. Ze zijn heel erg gericht op het behalen van een diploma en het vinden van een goede baan en relatie. Dat is logisch, maar er komt een moment dat ze zich afvragen ‘Is dit het nu?’ Op dat moment hoop ik dat ze de Kerk vinden. En dat geldt natuurlijk ook voor andere generaties.”

Geven om en voor de Kerk
“Ik zie in de Bernadetteparochie dat veel parochianen zich vrijwillig inzetten”, zegt Désirée. “Er is bijvoorbeeld een uitstekend ouderencontact. Dat is een heel goed netwerk. Sommige vrijwilligers zetten zich misschien nog wel meer uren in dan ik kan doen met mijn halftijds baan. Maar er zal ook iemand moeten zijn die een plan maakt voor de toekomst, en ik heb veel mensen in de pastorale begeleiding die het moeilijk hebben, door overlijden of omdat ze zelf heel ziek zijn. Die mensen kan ik begeleiden, omdat ik theologie heb gestudeerd en daar mijn vak van heb gemaakt. Het moet alleen ook financieel mogelijk worden gemaakt om als gemeenschap te kunnen blijven geven.”

Om het werk in de Bernadetteparochie voort te kunnen zetten, zijn financiële middelen nodig. Wilt u ons steunen? Uw gift is van harte welkom. Klik hier voor meer informatie en het doen van een bijdrage.

“We gaan heel prudent met het geld om in de parochie, omdat we weten dat het met eurootjes bij elkaar is gespaard in de collecte of geschonken is bij de actie Kerkbalans. We doen er zoveel mogelijk mee. Geld is een middel. Als je zingeving zoekt in je leven, dan is de Kerk daarvoor.”

“Wat ik vaak hoor is dat mensen geen tijd hebben voor de Kerk omdat ze druk zijn met het gezin, werk, sport of op zondagochtend willen uitslapen. Ik ben ervan overtuigd dat als je regelmatig in de Kerk komt, je anders tegen het leven aan gaat kijken. Dat veel dingen waarover je je eerst ontzettend druk kon maken, er niet zo meer toe doen… En dat is zingeving.”

Om het werk in de Bernadetteparochie voort te kunnen zetten, zijn financiële middelen nodig. Wilt u ons steunen? Uw gift is van harte welkom. Klik hier voor meer informatie en het doen van een bijdrage.