De actie kerkbalans van 2020: Jouw kerk leeft!

Ook dit jaar doen we weer een beroep op u: een oproep om mee te doen aan de actie Kerkbalans. De jaarlijks actie die ons moet voorzien van inkomsten, zodat we de parochie draaiende kunnen blijven houden.

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Jouw kerk leeft!’  We laten in de komende weken op deze website aan de hand van verhalen van voorgangers en parochianen zien dat onze kerk een kerk is die midden in de samenleving staat. Praktisch maar ook als het om zingeving staat. Een levende gemeenschap dus, die meebeweegt met de tijdgeest, maar tegelijkertijd ook vasthoudt aan de waarden van ons katholieke geloof.

Met acties voor minder bedeelden, zoals de advents- en vastenacties, de caritas en de spullen die we inzamelen voor de voedselbank, staan we midden in de samenleving. En al is de toestroom minder groot dan vroeger: ook vandaag de dag worden kinderen en jeugdigen meegenomen in de katholieke tradities.

Dat willen we graag blijven doen! Daarom vragen we ook dit jaar uw warme aandacht voor kerkbalans. Mocht u de brief onverhoopt missen: op de website van de Bernadetteparochie (www.bernadetterotterdam.nl) wordt er veel aandacht besteed aan kerkbalans. Met verhalen van voorgangers én parochianen.

Dit jaar hopen we net iets meer op te halen dan vorig jaar. Dat lukt alleen wanneer ook u dit jaar daar aan meedoet. Om het u gemakkelijk te maken: u kunt een eenmalige of periodieke bijdrage overmaken naar rekening NL81 INGB 0000266088, t.n.v. RK Parochiebestuur Bernadette, Rotterdam. Of nog gemakkelijker: u kunt doneren via deze website!

Heel erg bedankt voor uw bijdrage! De actie Kerkbalans loopt dit jaar tot 1 juli.