Bisschop Van den Hende: dit jaar is het Jaar van het Woord van God.

Bisschop Van den Hende schrijft brief over het themajaar dat duurt tot Kerstmis

Zondag 26 januari aanstaande is de derde zondag door het jaar. Op deze derde zondag zal er op initiatief van paus Franciscus voortaan wereldwijd in het liturgisch jaar extra aandacht worden gevraagd voor het Woord van God. In het bisdom Rotterdam start op deze zondag een themajaar: het Jaar van het Woord van God.

In een brief aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en alle andere gelovigen in het bisdom Rotterdam schrijft bisschop Van den Hende over het diocesane themajaar: “Met nadruk schrijft paus Franciscus dat de aandacht voor het Woord van God zich niet mag beperken tot één zondag. De jaarlijkse zondag van het Woord van God ontslaat ons niet van de opdracht om als leerlingen van Christus iedere dag opnieuw te putten uit het Woord van God.”

“Het Tweede Vaticaans Concilie beschouwt het Woord van God als een schatkamer die we als gelovige mensen telkens opnieuw moeten openen, opdat we door het Woord van God worden geraakt en aangesproken, zodanig dat dit Woord ons gelovig leven blijft voeden, waar het gaat om ons gebed en om ontvankelijk te zijn voor de roepstem van de Heer.”

In het bisdom Rotterdam zijn in de afgelopen jaren meerdere themajaren gehouden, onder andere het Jaar van Gebed (2018) en het Jaar van de Roepingen (2019). Bisschop Van den Hende: “Deze jaren zijn vruchtbaar gebleken. In menige parochie is er sinds het Jaar van Gebed een grotere toeleg merkbaar op het bidden, en het Jaar van de Roepingen heeft het gelovig besef versterkt dat ieder mens geroepen wordt door de Heer, dat God vanaf de moederschoot een dialoog aangaat met ieder van ons.”

“Wanneer we spreken over het Woord van God, dan gaat het niet alleen over de Heilige Schrift, maar ook over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God.”

Foto: Peter van Mulken

“Aangezien een themajaar voor de parochies en voor het bisdom als geheel vruchtbaar is, én omdat aandacht en eerbied voor het Woord van God niet tot één zondag beperkt kan worden, zullen we in 2020 in ons bisdom Rotterdam een themajaar houden gewijd aan het Woord van God.”

Het diocesane Jaar van het Woord van God duurt tot Kerstmis 2020, want, zo schrijft de bisschop in zijn brief: “Wanneer we spreken over het Woord van God, dan gaat het niet alleen over de Heilige Schrift, maar ook over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God. Het is daarom dat het jaar van het Woord van God in ons bisdom [..] uitmondt in het hoogfeest van Kerstmis.”