Geen aanmeldingen, wel vrijwillige registratie

Nu het corona-virus in Nederland in het geheel nog niet op zijn retour is, blijven de corona-maatregelen die we hebben getroffen  in onze kerken van kracht.  Dat betekent: afstand houden, handen desinfecteren en verplichte looproutes. En niet naar de kerk wanneer je je niet lekker voelt. In het begin was het nog wat onwennig, maar inmiddels begint het al weer meer vertrouwd te worden.

Een aantal parochianen heeft gevraagd of er toch weer een vorm van registratie kan worden gedaan, om bij een eventuele besmetting van een kerkganger de andere kerkgangers te kunnen waarschuwen. Eigenlijk op dezelfde manier als dat dat nu in de horeca gebeurd.

Er is al een beetje proefgedraaid hiermee, maar vanaf komend weekend zal de  toezichthouder vragen naar uw naam en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Deze registratie is overigens niet verplicht, maar bedoeld als extra zekerheid om veilig naar de kerk te kunnen. De lijst die daarmee ontstaat wordt na drie weken vernietigd.

Vooraf aanmelden is niet nodig, behalve voor speciale vieringen waarvoor wellicht meer gegadigden zijn dan er plaatsen zijn.