“Zo’n initiatief brengt je dichter bij elkaar”

Beste mensen,

De adventsactie 2020 is voorbij en we staan eigenlijk al aan de vooravond om te gaan beginnen met de vastenactie 2021. Ik vond het erg mooi om te zien dat er vele mensen meer dan bereid waren om ondanks alle beperkingen door de Corona-crisis toch nog een mooie bijdrage te leveren aan het project Nicaragua. Een project dat ook omarmd werd in de H Bernadetteparochie en dat zich richt op voedselzekerheid. In Nicaragua worden gezinnen nieuwe landbouwtechnieken geleerd vanwege de aanhoudende droogte om zo zelf groente, granen en fruit te kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel en om de honger uit de wereld te helpen.

Het was voor mij de eerste keer dat ik aan een adventsactie mocht meewerken. Ik ben van mening dat zo’n initiatief je dichter naar elkaar brengt, zowel als geloofsgemeenschap en als gelovige, je leert elkaar (beter) kennen en je kunt elkaar inspireren. We worden uitgedaagd om de woorden van Jezus: “Hebt uw naaste lief als uzelf…” betekenis te geven en te vertalen in onze daden, iedereen op zijn eigen creatieve manier en dat is naar mijn mening erg goed gelukt!

Er is heel veel aandacht besteed aan de adventsactie. Het “schikkingen advent 2020” project was een erg mooi initiatief. De verschillende thema’s in de adventsperiode werden uitgebeeld in een soort groeiend “moestuintje”, dat symbool stond voor de Adventsactie en voor het praktische doel, door aandacht en zorg voor elkaar hier en ver weg. Er werden vooraf aan de vieringen teksten gelezen voor bezinning en het moestuintje werd voor het altaar in de Liduinakerk geplaatst zodat het (project) zichtbaar aanwezig was.  Er zijn ook allerlei mooie knuffels verkocht en er werd voldoende informatie over het project verspreid via de weekbrieven en er werd voor het project ook gebeden tijden de voorbeden.

Parochianen van de H Bernadetteparochie hebben met de deurcollectes in beide locaties en via de link op de website € 1480,20 opgebracht. Een fantastische prestatie, zeker in deze tijd met alle beperkingen! De exacte opbrengsten van andere parochies binnen de Federatie zijn nog niet allemaal bekend en zullen uiteraard later worden medegedeeld.

Ik wil alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de adventsactie 2020 namens de RRM MOV (Missie-Ontwikkeling-Vrede) werkgroep heel erg bedanken en ik hoop dat we met vele mensen, parochianen, vrijwilligers en medegelovigen ook weer een mooie bijdrage kunnen leveren aan de vastenactie 2021! U bent van harte welkom om ook deel te nemen. De vastenactie 2021 nodigt ons uit om ons geloof in het Evangelie van Jezus Christus handen en voeten geven. Laten we dit dan samen gaan doen.

Namens de RRM/MOV,

Diaken Ed Doe