De pastorie in Overschie is klaar voor de overdracht, maar het secretariaat gaat door

Begin januari werd de pastorie van de kerk Petrus’ Banden leeg gemaakt, om deze op 15 januari over te dragen aan de nieuwe eigenaar. De werkgroep Overschie heeft opnieuw veel werk verzet.  Van tevoren waren al veel zaken geregeld en geselecteerd, zodat van het plaatsen van de container kon worden begonnen met het vullen. Liturgische spullen kregen een plekje in de kerk, een deel van de inboedel ging naar de kringloopwinkel, de stoelen gaan naar de stichting ‘Hulp aan Oekraïne’ en ook de ‘oudijzerman’ zorgde ervoor dat een deel van de spullen op de één of andere manier kan worden hergebruikt.

In de nazit van alle werkzaamheden was er tijd om afscheid te nemen van de pastorie. Franka verwoorde het als volgt:

“Tussen 1852 en 1979 hebben er veel pastoors en kapelaans  gewoond.  Er  is  heel  veel  vergaderd  en  besproken, gelachen en ook gehuild. Veel clubs, verenigingen, broederschappen en organisaties  hebben  er  hun  ‘thuis’  gevonden.  Collectanten  hielden  er decennia  lang  hun  maandelijkse  bijeenkomsten  –  eerst  serieus vergaderen, dan een borreltje en een potje biljarten. Het zangkoor heeft er vele gezellige avonden gehouden, gelukkig hebben we de foto’s nog! De  Zonnebloem  heeft  er  tientallen  jaren  lang  maandelijkse bijeenkomsten  en  gezellige  middagen  gehouden  voor  hun  gasten. Gelukkig heeft de Zonnebloem een nieuwe stek gevonden in de Grote Kerk. Met heel veel plezier heb ik – na de verhuizing uit de pastorie aan de Baumannlaan – nog anderhalf jaar in de pastorie mogen werken voor het parochiesecretariaat locatie Overschie. Een fantastische plek! Op naar de volgende fase! Tot dan gaan we nog elk moment genieten van het ons zo dierbare ‘Kerkje aan de Schie.”

Het parochiesecretariaat locatie Overschie blijft bereikbaar

Vanaf  donderdag  14  januari  werkt Franka ‘thuis’  voor  de  parochie  en  is het parochiesecretariaat Overschie tijdens de gebruikelijke uren  – donderdag tussen 9.00  en 14.00 uur – bereikbaar via het telefoonnummer 010 2239258. Gebedsintenties kunt u opgeven zoals u dat gewend bent; echter niet meer via een briefje in de brievenbus van de pastorie!  Beschikt u niet over internet, bel gerust. Dat geldt ook voor alle vragen die u heeft.